เข้าใช้งานขณะนี้ : 0 คน    เข้าใช้งานทั้งสิ้น : 329806   คน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   &   

คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอีเลคทรอนิกส์ [e-Office]
   
 
|- คู่มือการใช้ E-Office 
  L เว็บไซต์ สพท.หนองคาย เขต 1  www.nkedu1.go.th
ระบบของสมาชิก
เข้าสู่ระบบ   |- เข้าสู่ระบบการ รับ - ส่ง หนังสือ
ระบบ รับ - ส่ง หนังสือ   |- เอกสารเข้า
  |- ทะเบียนรับหนังสือ
  |- เอกสารออก
  L ทะเบียนส่งหนังสือ  
       
           

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-42 411332,411691,411692 โทรสาร 0-42 411294
e_mail Address :  info@nkedu1.go.th


ติดตั้งและดูแลโดย
contact : kunkroo@gmail.com tel.08-5001-8259